Zakład Pogrzebowy Archanioł Kraków
biała róża

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są koszty pogrzebu w Krakowie?

Koszty uzależnione są od skali wsparcia, jakiego rodzina oczekuje od Zakładu Pogrzebowego Archanioł. Może ono dotyczyć oprawy pogrzebu, nekrologów czy transportu zmarłego z miejsca śmierci. Koszty ceremonii związane są również z miejscem pochówku oraz jego elementami (na przykład kwiatami, trumną czy urną). Wyceny naszych usług dokonujemy indywidualnie po omówieniu z rodziną zmarłego wszystkich szczegółów.

2. Ile kosztuje kremacja zwłok w Krakowie?

Należy wiedzieć, że proces kremacji zwłok składa się z kilku czynności, które nasz Zakład Pogrzebowy Archanioł musi wykonać. Koszty związane z tą usługą wynikają z odbioru oraz transportu ciała z miejsca śmierci oraz przygotowania zmarłej osoby. Na cenę za kremację zwłok wpływa również wybór trumny kremacyjnej oraz urny, w której ciało a następnie prochy zostaną złożone. Koszt tejże usługi również wyceniamy indywidualnie z zainteresowanymi.

3. Co trzeba załatwić przed pogrzebem?

Pierwszą czynnością prowadzącą do pogrzebu jest odebranie karty od lekarza stwierdzającego zgon, następnie konieczne jest zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (można zlecić to nam). Po rejestracji Urząd wyda akt zgonu oraz specjalną kartę, którą w kolejnym etapie należy przekazać administracji cmentarza. Kolejne etapy dotyczące organizacji pogrzebu warto indywidualnie uzgodnić z Zakładem Pogrzebowym Archanioł.

4. Co jest potrzebne do zakładu pogrzebowego?

Aby zorganizować pogrzeb z pomocą naszego zakładu pogrzebowego, należy wziąć ze sobą dokumenty takie jak:

Karta zgonu wystawiona przez lekarza i dowód osobisty zmarłego, jeśli formalnościami w Urzędzie Stanu Cywilnego ma zająć się nasz zakład.

Akt zgonu (jeśli rodzina sama załatwiła formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Legitymację emeryta/rencisty zmarłej osoby lub jeśli osoba zmarła była pracująca, to zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli zlecamy Zakładowi Pogrzebowemu Archanioł załatwienie zasiłku pogrzebowego).

Swój dowód osobisty.

5. Czy zasiłek pogrzebowy załatwia zakład pogrzebowy?

Oferujemy rodzinie taką możliwość. Po wcześniejszym upoważnieniu nas przez rodzinę oraz skompletowaniu potrzebnej dokumentacji możemy pomóc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, WBE oraz MSWiA. Wtedy zasiłek ten wpływa na konto naszego Zakładu Pogrzebowego Archanioł a rodzina załatwiająca pogrzeb dopłaca tylko różnicę która przekroczy kwotę zasiłku.

6. Co jest tańsze Kremacja czy tradycyjny pochówek?

Zarówno koszty kremacji, jak i tradycyjnego pochówku są ściśle zależne od oczekiwań rodziny zmarłego względem Zakładu Pogrzebowego Archanioł. Nie możemy więc jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wpływ na koszty naszych usług mają indywidualne oczekiwania oraz potrzeby rodziny bądź osoby organizującej pochówek.

7. Jak długo czeka się na kremację w Krakowie?

Średni czas oczekiwania na kremację w Krakowie wynosi około 2-3 dni robocze. Niewątpliwie czas oczekiwania na kremację może się wydłużyć podczas świąt czy dni ustawowo wolnych od pracy – nie wszystkie formalności bowiem konieczne do załatwienia przed kremacją można przeprowadzić tak samo sprawnie i szybko.

8. Ile jest czasu na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy najpierw złożyć stosowny wniosek. Ten dokument rodzina musi złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci. Zdarza się jednak tak, że ciało zmarłego zostaje odnalezione później, przez co ten termin nie zostaje dopełniony. Wtedy to fakt ten należy odpowiednio udokumentować i złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w terminie 12 miesięcy od pogrzebu.

9. Czym się różni pochówek od pogrzebu?

Te dwa pojęcia są często stosowane wymiennie. Ich faktyczne znaczenie jest jednak różne. Pogrzeb jest bowiem zbiorem obrzędów, które mogą mieć charakter religijny. Pogrzeb może być również świecki. Z kolei pochówek to dosłownie złożenie ciała bądź prochów zmarłego do grobu. Pochówek uznawany jest za element pogrzebu.

10. Kto ponosi koszty pogrzebu osoby nieubezpieczonej?

Kosztami związanymi z pogrzebem osoby nieubezpieczonej obarczona jest osoba organizująca uroczystość. Warto także wiedzieć, że organizując pogrzeb członka naszej rodziny który nie jest ubezpieczony (czyli na przykład małżonka, rodzica, dziecka), może przysługiwać nam zasiłek pogrzebowy z tytułu naszego ubezpieczenia.

Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę:
tel. 690 67 67 95
tel. 690 67 67 51
Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę:
tel. 690 67 67 95
tel. 690 67 67 51
Prowadzimy rozliczenia BEZGOTÓWKOWE